Dieetbehandeling


Samen aan de slag


U komt via een doorverwijzing of rechtstreeks voor een eerste consult. De datum en tijd hebben we telefonisch afgesproken. Het eerste consult duurt ongeveer één uur. Daarnaast is een half uur nodig voor het (eventueel berekenen en) opstellen van het dieetadvies, dat u krijgt toegestuurd.


Het eerste consult bestaat uit:

• intake, wederzijdse kennismaking

• een eventuele screening:
Belangrijk indien er geen verwijzing door een

arts is. Aan mij is dan te beoordelen of we

samen veilig een dieetbehandeling kunnen

starten. Er worden vragen over uw

gezondheidshistorie gesteld

• diëtistisch onderzoek waaronder meting

lichaamsamenstelling

• beoordelen medische gegevens

• voedingsanamnese

• uitleg relatie medische gezondheid en

voedingsanamnese

• diëtistische diagnose

• opstellen en bespreken behandelplan

• maken nieuwe afspraak voor evaluatie, bijsturing

• opstellen dieetadvies

• eventueel rapportage aan de (huis)arts

of praktijkondersteuner


Een consult geschiedt uitsluitend op afspraak. Een eerste consult duurt ca. 1 uur. Het eerste consult bestaat uit een wederzijdse kennismaking, het bespreken van uw klachten, evt. de reden van de verwijzing en uw beleving van de problematiek. Ik stel vragen over uw voedingsgewoonten en leefwijze en we starten het op uw persoonlijke situatie afgestemde behandelplan.


Vervolggesprekken duren ca. 20-30 minuten. Evenals ondervonden problemen en ervaringen komen zaken aan bod waarvoor in eerdere consulten geen tijd is geweest. Ook besteden we aandacht aan de nabije toekomst en hoe daarmee om te gaan. Ik geef u tips en adviezen om uw voedings- en gedragsverandering te kunnen volhouden.

 

Onderdeel van de behandeling is de meting van de lichaamssamenstelling. Behalve het gewicht en de lengte kan ook het vet-, het visceraal vetpercentage (buikvet) en het percentage skeletspiermassa worden bepaald. Dit gebeurt met behulp van een speciale weegschaal met impedantiemeting via de zogenaamde crossmeting. De meting is pijnloos. Voordeel hiervan is dat gedurende de behandeling meer factoren stimulerend kunnen werken op de dieettrouw en daarmee op het behalen van uw doel.

 

De gehanteerde tarieven zijn conform de contractafspraken met de diverse zorgverzekeraars en zorggroepen, tenzij het gaat om niet-gecontracteerde zorg.


Afspraak maken

Indien u een afspraak wilt maken of vragen heeft over bijvoorbeeld een behandeling, dan kunt u mij bellen of een e-mail sturen. Zie voor telefoonnummer en e-mailadres "Contactgegevens" onder "Foodles" in de informatiebalk of vul het contactformulier in.

 

Afspraak afzeggen

Bij verhindering dient u 24 uur van tevoren af te zeggen anders worden de kosten bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. U kunt telefonisch of per e-mail afmelden.


Verwijzing

U kunt rechtstreeks bij mij terecht zonder verwijzing. Echter de arts of doktersassistente kan u een verwijsbriefje geven of dit rechtstreeks digitaal (via het computerprogramma ZorgDomein) naar mij verzenden. Een verwijzing heeft vooral de voorkeur bij complexere zorgvragen en vooraf uitgevoerde onderzoeken.


Heeft u diabetes, risico op hart- en vaatziekten, COPD of behoort u tot de risicogroep ouderenzorg dan verstuurt de praktijkondersteuner de verwijzing altijd rechtstreeks digitaal (via de computer) aan mij.

  

Huisbezoek

Een bezoek aan huis is mogelijk, mits op indicatie van de verwijzend arts. Hiervoor wordt een toeslag gerekend.

 

Beroepsgeheim/Privacy

Uw privacy is bij Foodles geborgd. Het beroep "Diëtiste" is een wettelijk beschermde titel en valt onder de paramedische beroepen. Ik sta geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici (KP) waarmee ik de door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten opgestelde beroepscode en gedragsregels onderschrijf. Daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en houd ik mij aan het beroepsgeheim.

 

Ik ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Alle door, over en aan verstrekte gegevens worden volgens de nieuwe wet op de privacy beheerd. Ook datgene dat in de praktijkruimte wordt verteld, blijft, tenzij met uw goedkeuring anders afgesproken, binnenskamers. Zie ook de privacyverklaring onder aan de pagina.Dieetbehandeling