Ketenzorg

Indien u in een risicogroep valt voor diabetes, COPD, ouderenzorg of risico op hart- en vaatziekten en u regelmatig bij de praktijkondersteuner komt, kan het zijn dat uw dieetbehandeling wordt betaald via een zorggroep.


U krijgt dan een behandelplan waarin meerdere zorgverleners/disciplines samenwerken om het gezondheidsrisico te verlagen. Dit heet ketenzorg.


Foodles is aangesloten bij de zorggroepen DOH (de ondernemende huisarts), waar de huisartsen in Son en Breugel bij aangesloten zijn, en bij PoZoB, waar enkele huisartsen in Eindhoven bij aangesloten zijn.


Indien u verwezen wordt in het kader van de ketenzorg, krijgt de diëtist die aangesloten is bij de betreffende zorggroep via de computer een verwijzing. Hiermee krijgt zij ook inzicht in relevante medische gegevens van u, zoals bepaalde bloedwaarden en medicatieoverzicht, die van belang zijn bij een optimale dieetbehandeling.


Alle communicatie gaat via de computer via een beveiligde omgeving.


Zodra de diëtist van Foodles een verwijzing voor u ontvangt, neemt zij telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak. Ook huisbezoek is mogelijk binnen de ketenzorg, maar ook hier geldt dat dit strikt op aanvraag van de arts of praktijkondersteuner kan plaats vinden.


Ketenzorg verloopt altijd via een verwijzing.


De dieetbehandeling via de ketenzorg wordt volledig vergoed via de basisverzekering en zonder aftrek van het eigen risico. Zorg op maat is hierbij het belangrijkste, waardoor niet altijd strikt aan de 3 uur vergoeding uit de basisverzekering gehouden moet worden. De reden is dat deze dieetzorg vaak complexer is dan de zorg buiten de ketenzorg.Wat is ketenzorg