Vergoeding
Banner_02


Vergoeding dieetbehandeling


Een dieetbehandeling wordt vergoed via je zorgverzekering,

mits de reden aan een aantal kenmerken voldoet.


Basisverzekering

Diëtetiek of dieetadvisering wordt in 2019 vergoed vanuit de basisverzekering van je zorgverzekeraar.

Hiervoor gelden een aantal regels:

• Vergoeding van 3 behandeluren

per kalenderjaar;

• Verwijzing van de (huis)arts is soms

noodzakelijk, dit hangt af van de voorwaarden

van de zorgverzekeraar;

• De kosten worden verrekend met het eigen

risico (tenzij het eigen risico al op is of indien

er sprake is van ketenzorg, zie onder)

• Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico;


Aanvullende verzekering

Wanneer je naast je basisverzekering ook een aanvullend pakket hebt, is er kans dat je aanspraak kunt maken op extra vergoeding vanuit het aanvullende pakket. Per aanvullend pakket gelden verschillend aantal uren, variërend van 1-5 of meer uur extra vergoeding diëtetiek. Kijk in de polisvoorwaarden van je verzekering of informeer goed bij je zorgverzekeraar.Ketenzorg

Diëtetiek als onderdeel van ketenzorg valt buiten het eigen risico. Dit geldt voor de chronische aandoeningen diabetes mellitus, COPD, ouderenzorg of wanneer je wordt behandeld vanwege vasculair risico (CVRM). De huisarts of praktijkondersteuner kan je vertellen of je behandeld wordt vanuit de ketenzorg en kan je op die indicatie ook doorverwijzen naar de diëtist.Tarieven zorgverzekeraars

Voor de reguliere diëtetiek geldt per zorgverzekeraar een gecontracteerd tarief. Voor het exacte tarief verwijs ik je naar de polis van je verzekeraar. De kosten voor de dieetbehandeling declareren wij rechtstreeks bij de gecontracteerde zorgverzekeraars. Hier heb je zelf geen omkijken naar.


Ongecontracteerde zorg

Diëtistenpraktijk Foodles heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars. Uitgezonderd: de labels van Achmea. Ben je hier verzekerd dan kunt u natuurlijk ook bij ons terecht. De factuur voor de dieetbehandeling kunt U dan indienen bij uw verzekeraar die vervolgens ca 75% van het door de verzekeraar gehanteerd tarief vergoedt. U wordt verzocht de betaaltermijn aan Foodles van 14 dagen na factuurdatum in acht te nemen. Voor de tarieven van ongecontracteerde dieetbehandeling bij Foodles zie "Tarieven".


Diëtistenpraktijk Foodles is gevestigd in Son en Breugel.

De diëtiste van Foodles maakt voedingsvragen minder zwaar

en geeft daarom voedings- en dieetadviezen aan particulieren, maar helpt ook bedrijven hun gezondheidsbeleid uit te voeren.

KWALITEITSREGISTER

SOCIAL MEDIA

Facebook

LinkedIn

Instagram

CONTACT

06 45 94 71 76

Bijenlaan 52

5692 VC  Son en Breugel

© Copyright 2019 – Diëtistenpraktijk FOODLES  Laatste update: september 2019