Vergoeding


Vergoeding dieetbehandeling


Een dieetbehandeling wordt vergoed via je zorgverzekering,

mits de reden aan een aantal kenmerken voldoet.


Basisverzekering

Diëtetiek of dieetadvisering wordt ook in 2024 vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar.

Hiervoor gelden een aantal regels:

• Vergoeding van 3 behandeluren

per kalenderjaar;

• Verwijzing van de (huis)arts is soms

noodzakelijk, dit hangt af van de voorwaarden

van de zorgverzekeraar;

• De kosten worden verrekend met het eigen

risico (tenzij het eigen risico al op is of indien

er sprake is van ketenzorg, zie onder)

• Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico;


Aanvullende verzekering

Wanneer u naast uw basisverzekering ook een aanvullend pakket heeft, is er kans dat u aanspraak kunt maken op extra vergoeding vanuit het aanvullende pakket. Per aanvullend pakket gelden verschillend aantal uren, variërend van 1-3 of meer uur extra vergoeding diëtetiek. Kijk in de polisvoorwaarden van uw verzekering of informeer goed bij uw zorgverzekeraar.Ketenzorg

Diëtetiek als onderdeel van ketenzorg valt buiten het eigen risico. Dit geldt voor de chronische aandoeningen diabetes mellitus, COPD, ouderenzorg of wanneer u wordt behandeld vanwege vasculair risico (CVRM). De huisarts of praktijkondersteuner kan u vertellen of u behandeld wordt vanuit de ketenzorg en kan u op die indicatie ook doorverwijzen naar de diëtist.


Medische (bij)voeding

Onder medische (bij)voeding worden dieetpreparaten verstaan. Deze voeding wordt verstrekt door een pharmaceutische groothandel en komt in aanmerking voor vergoeding nadat de behandelend diëtist hiervoor een machtiging heeft afgegeven. Er is een medische noodzaak nodig om deze speciale voeding te kunnen gebruiken en de diëtist moet een contract met de betreffende verzekeraar hebben. Het verschilt per verzekeraar of de voeding met of zonder aftrek van het eigen risico wordt vergoed. Ook kan een verzekeraar bepaalde voorkeursproducten in de voorwaarden hebben staan waardoor de vergoeding afwijkt. De diëtist kan u hierover informeren.


Tarieven zorgverzekeraars

Voor de reguliere diëtetiek geldt per zorgverzekeraar een gecontracteerd tarief. Voor het exacte tarief verwijs ik u naar de polis van uw verzekeraar. De kosten voor de dieetbehandeling declareren wij rechtstreeks bij de gecontracteerde zorgverzekeraars. Hier heeft u zelf geen omkijken naar. De declaratie gebeurd maandelijks.


Ongecontracteerde zorg

Diëtistenpraktijk Foodles heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Dat betekent dat Foodles rechtstreeks bij uw verzekeraar de factuur indient. Indien de verzekeraar de factuur niet (meer volledig) betaald, ontvangt u van Foodles voor de resterende kosten van de dieetbehandeling een factuur. Voor de tarieven van ongecontracteerde dieetbehandeling bij Foodles zie "Tarieven".