Klachtenregeling


Klachtenregeling


Een klacht, maak het bespreekbaar!


Indien u een klacht heeft over mijn dienstverlening, verzoek ik u dit eerst met mij te bespreken. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie.


Vanaf 1 januari 2017 is iedere zorgverlener verplicht een regeling te hebben voor de opvang en behandeling van klachten en geschillen.

Dit is geregeld in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg).


Samen met andere paramedische beroepsgroepen heeft de NVD de klachtenfunctionaris en geschillenregeling ondergebracht bij het klachtenloket Paramedici.


De diëtist van Foodles is aangesloten bij

de Nederlandse Vereniging van diëtisten

en bij het kwaliteitsregister paramedici waar het klachtenloket is ondergebracht.


Postadres:

Kwaliteitsregister Paramedici

Postbus 19207

3501 DE UTRECHT


Tel.: 030 310 09 29

E-mail: info@klachtenloketparamedici.nl


Telefonische bereikbaarheid
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur​


Diëtistenpraktijk Foodles is gevestigd in Son en Breugel.

De diëtiste van Foodles maakt voedingsvragen minder zwaar

en geeft daarom voedings- en dieetadviezen aan particulieren, maar helpt ook bedrijven hun gezondheidsbeleid uit te voeren.

KWALITEITSREGISTER

CONTACT

06 45 94 71 76

Bijenlaan 52

5692 VC  Son en Breugel

© Copyright 2020 – Diëtistenpraktijk FOODLES  Laatste update: januari 2020