Gulden regels


Wat u moet weten over de werkwijze van Foodles


• Samenwerking is de basis van een goede relatie

tussen u als cliënt en ik als diëtiste.

Daarvoor moeten we elkaar als gelijken

behandelen en moeten we duidelijke

afspraken maken.

• Zowel u als ik zijn verplicht gemaakte afspraken

na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is,

zal een ieder dit tijdig aangeven.

• Ik heb de plicht u duidelijk informatie te geven

over het voorgestelde dieet- of voedingsadvies.

Ik zal u informeren bij aanvang van en tijdens

de behandeling.

U als patiënt heeft de taak om informatie die

van belang is, aan mij te verstrekken.

Alléén dan kan ik u een goede behandeling

bieden.


• Ik respecteer bij het adviseren en behandelen

uw persoonlijke omstandigheden en wensen.

• U mag van mij een deskundige behandeling

verwachten. Indien nodig overleg ik met

collegae en win informatie in bij andere

hulpverleners die rechtstreeks bij uw

behandeling betrokken zijn, zoals uw

behandelend arts.

• Uw privacy zal worden gerespecteerd.

Alles wat u met mij bespreekt, zal vertrouwelijk

worden behandeld.

Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag

aan uw partner, familie of vrienden informatie

worden doorgegeven.

U als cliënt dient het privéleven van mij te

respecteren.


• Ik houd een dossier bij met de gegevens

over de behandeling. U heeft recht op inzage

in uw dossier.

• Bij aanvang van en tijdens de behandeling

bent u in principe vrij in het kiezen van een

diëtist.

• Wanneer u een klacht heeft, probeer deze dan

eerst te bespreken met mij.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u terecht

bij een onafhankelijke klachtencommissie.Deze regels zijn gebaseerd op de modelregeling diëtist - cliënt van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. In deze modelregeling zijn de rechten en plichten van diëtiste en cliënt vastgelegd.Gulden regels